Zoeken

Salaris onderhandelingen bij een nieuwe baan

ONDERHANDEL PAS OVER HET SALARIS NA HET AANBOD VAN DE BAAN

Spreek pas over het salaris nadat de potentiële werkgever je de functie heeft aangeboden. Diegene heeft dan besloten dat je de beste kandidaat bent en wil je graag in dienst nemen. Je zit dan in een uitstekende onderhandelingspositie. Je kunt het salarisgesprek best even uitstellen om je goed voor te bereiden. Dan heb je meer kans jezelf goed te verkopen.

DOE GEEN MEDEDELINGEN OVER JE LAATSTE SALARIS

Diegene die het eerste zijn kaarten op tafel legt, verliest doorgaans. De potentiële werkgever weet dit waarschijnlijk ook en tracht je daarom over te halen je salariswensen kenbaar te maken. Vaak gebeurt dit door te vragen naar het salaris bij je vorige baas: 'Wat was je laatste salaris?' De regel is dat je niets loslaat over je recentste salaris. Antwoordmogelijkheden zijn:

  • 'Hoeveel mijn huidige salaris bedraagt, is niet belangrijk. Het gaat erom wat een redelijke vergoeding is voor deze functie.'

  • 'Als ik dat zeg, geef ik je misleidende informatie, omdat mijn vorige salaris op andere omstandigheden was gebaseerd.'

Beide argumenten worden ook door het College voor de Rechten van de Mens geadviseerd. Het laatst genoten salaris als uitgangspunt nemen leidt nogal eens tot ongelijke behandeling.

In de nieuwste sollicitatiecode van de NVP, Netwerk voor HR-Professionals, is opgenomen dat van de sollicitant geen salarisstrook van de huidige of vorige werkgever wordt verlangd. De NVP Sollicitatiecode wordt omarmd door de Stichting van de Arbeid, waarin de werkgeversorganisaties en vakbonden samenwerken, én door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

ZEG NIETS OVER SALARISWENSEN

De potentiële werkgever probeert misschien je salariseisen te achterhalen door te vragen: 'Hoeveel wil je hier gaan verdienen?', terwijl die nog niet heeft gezegd dat de keuze op jou is gevallen. Sterke antwoorden zijn:

  • 'Bied u mij de functie aan?' Is het antwoord nee, vraag dan wat hem ervan weerhoudt je te vragen voor de baan.

  • 'Dat hangt af van de taken en verantwoordelijkheden.'

  • 'Ik wil daarover graag met u van gedachten wisselen, zodra we allebei tot de conclusie zijn gekomen dat ik de juiste kandidaat ben om deze vacature te vervullen.'

LAAT DE WERKGEVER BIEDEN

Als je als eerste een voorstel doet voor een salaris, heeft dat twee nadelen. Ten eerste loop je het risico dat je een lager salaris noemt dan de potentiële baas bereid is te betalen. Dit kan zo ver onder het gebudgetteerde bedrag liggen dat die je te licht vindt voor de functie. Ten tweede kan het bedrag zo ver boven het salaris liggen dat je potentiële werkgever vindt dat je jezelf uit de markt prijst.

VERWERP HET EERSTE BOD

Er is vrijwel altijd onderhandelingsruimte. De potentiële werkgever verwacht waarschijnlijk dat je gaat onderhandelen. Het openingsbod heeft die daarop afgestemd. Het is het laagste bod, niet het hoogste. Als je direct toehapt, zal je potentiële werkgever denken dat die te veel heeft geboden en dat je tegen een lager salaris misschien ook direct ja had gezegd.

VRAAG HET HOOGST VERDEDIGBARE SALARIS

Eis wat je nog net met feiten en argumenten kunt onderbouwen. Zo ga je voor je maximum. Bovendien creëer je wisselgeld. Veel sollicitanten denken dat ze de kans om de baan te krijgen vergroten als ze een gering salaris vragen. De meeste werkgevers gaan niet voor de goedkoopste sollicitant maar voor de beste. Iedereen weet dat kwaliteit geld kost. Als je weinig vraagt, denkt de potentiële baas misschien dat je waarde beantwoordt aan dat lage bedrag. Die kan denken dat je ondergekwalificeerd bent. Verkoop jouw voordelen en vraag de waarde die daarbij hoort. Je kunt altijd nog zakken met je vraagprijs, maar plotseling meer gaan eisen is vrijwel onmogelijk.

NOEM EEN BANDBREEDTE

Het voordeel van een bandbreedte is dat je onderhandelingsruimte schept. Als je je vastpint op één bedrag en je kunt dat niet staande houden, lijdt je in mindere of meerdere mate gezichtsverlies. Als je kiest voor een bandbreedte, noem dan als benedengrens het salaris dat je zeker wilt verdienen. Wil je minstens € 2.600 per maand toucheren, zeg dan: 'Voor deze functie wil ik een maandsalaris tussen € 2.600 en € 3.000' of 'Ik denk aan een maandelijks salaris van rond de € 2.800.'

GEBRUIK DE ACA-METHODE

Als je een salarisbedrag noemt, pas dan de ACA-methode toe. ACA staat voor: Advantage-Claim-Advantage.

  • Advantage: Noem een of meer voordelen die jij je potentiële werkgever biedt: 'Ik heb een hbo-opleiding en zes jaar relevante ervaring waardoor ik optimaal functioneer.'

  • Claim: Formuleer je salariseis met overtuiging: 'Een faire beloning hiervoor is een maandsalaris tussen € 3.100 en € 3.300.'

  • Advantage: Noem weer een of meer voordelen: 'Voor deze investering heeft u een ijverige en toegewijde medewerker die iedere ochtend met een tevreden glimlach aan zijn werk begint om uw bedrijf binnen twee jaar een marktaandeel van 20% te bezorgen.' Je verpakt dus je salariseis tussen voordelen die je te bieden hebt. Hierdoor komen de voordelen op de voorgrond te staan en wordt het salaris bedrag minder belangrijk. Het gaat er dan niet om welk salaris de potentiële werkgever moet betalen maar om de vermeerdering van de waarde van de organisatie. Daarom is het belangrijk om het woord investering te gebruiken. Dit geeft aan dat de ander het geld dubbel en dwars terugkrijgt. Verder is het van belang om een positief beeld op te roepen. De ander ziet dat tafereel gewoon voor zich. Ook dit zijn technieken om het salaris bedrag op de achtergrond te plaatsen.

ONDERHANDEL EERST OVER HET BRUTOSALARIS

Ga eerst voor een goed brutosalaris. Concentreer je daarna op de secundaire arbeidsvoorwaarden. Om het aanbod van de potentiële werkgever naar waarde te schatten is het wel raadzaam om te informeren naar de secundaire arbeidsvoorwaarden. Doe dat in enigszins vage bewoordingen omdat je je voorlopig concentreert op het salarisbedrag: 'Welke emolumenten horen doorgaans bij dit type functie?'

LEUK JE SALARIS OP MET SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN

Staar je niet blind op het brutosalaris. Als je dat eigenlijk wat aan de lage kant vindt, kan je dat opkrikken met wat extraatjes. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn onder andere vakantietoeslag, vakantiedagen, dertiende en veertiende maand, auto van de zaak, fiets van de zaak, reiskosten, flexibele werktijden, telewerken, arbeidsduurverkorting, educatief en sabbatsverlof, andere verlofmogelijkheden, provisie, bonus, aanbrengpremie, welkomstpremie, loyaliteitsuitkering, ziektekostenverzekering, andere verzekeringen en pensioenvoorzieningen. Je zou ook kunnen denken aan een smartphone met abonnement of aan een tablet.

NEEM DE TIJD

Geduld en doorzettingsvermogen zijn twee belangrijke succesfactoren. Het gaat niet om de snelheid waarmee je de onderhandelingen afwerkt, maar om het resultaat ervan. Gebruik de tijd in je voordeel. Vraag tijd om na te denken of ruggespraak te houden met een adviseur. Heb je veel gegevens uitgewisseld, vraag dan enkele dagen om alle informatie te verwerken.

Deze tips komen uit Salarisonderhandelen, toptips voor een hoger salaris, geschreven door Robert Castermans

LET OP

Onderhandelen over je salaris is je goed recht, maar houd de situatie op de arbeidsmarkt in ogenschouw. Zitten er veel mensen werkloos thuis die op zoek zijn naar een baan als die jou is aangeboden, dan helpen hoge salariseisen niet altijd. Heb je eenmaal die baan en werk je onder een tijdelijk contract, dan kan een salarisonderhandeling bovendien averechts werken (het welbekende 'voor jou tien anderen'). Denk dus goed na voordat je het gesprek aangaat. Laat je echter niet hierdoor afschrikken als je zeker weet dat je een salarisverhoging verdient.


Welcome to your blog post. Use this space to connect with your readers and potential customers in a way that’s current and interesting. Think of it as an ongoing conversation where you can share updates about business, trends, news, and more.


Design with Ease


“Do you have a design in mind for your blog? Whether you prefer a trendy postcard look or you’re going for a more editorial style blog - there’s a stunning layout for everyone.”

Every layout comes with the latest social features built in. Readers will be able to easily share posts on social networks like Facebook and Twitter, view how many people have liked a post, made comments and more. With Wix, building your online community has never been easier.


Create Relevant Content


You’ll be posting loads of engaging content, so be sure to keep your blog organized with Categories that also allow readers to explore more of what interests them. Each category of your blog has its own page that’s fully customizable. Add a catchy title, a brief description and a beautiful image to the category page header to truly make it your own. You can also add tags (#vacation #dream #summer) throughout your posts to reach more people, and help readers search for relevant content. Using hashtags can expand your post reach and help people find the content that matters to them. Go ahead, #hashtag away.

Stun Your Readers


“Be original, show off your style, and tell your story.”

Blogging gives your site a voice, so let your business’ personality shine through. Are you a creative agency? Go wild with original blog posts about recent projects, cool inspirational ideas, or what your company culture is like. Add images, and videos to really spice it up, and pepper it with slang to keep readers interested. Are you a programmer? Stay on the more technical side by offering weekly tips, tricks, and hacks that show off your knowledge of the industry. No matter what type of business you have, one thing is for sure - blogging gives your business the opportunity to be heard in a way in a different and unconventional way.


Get Inspired


To keep up with all things Wix, including website building tips and interesting articles, head over to the Wix Blog. You may even find yourself inspired to start crafting your own blog, adding unique content, and stunning images and videos. Start creating your own blog now. Good luck!

Terugbel verzoek

Zelf een gratis kennismaking inboeken via Zoom