Zoeken

Nederlandse werknemer over het algemeen gelukkig!

Vergeleken met andere landen zijn Nederlanders tevreden met hun baan. Meer dan de helft (57%) van de Nederlandse werknemers zegt blij te zijn met het werk dat zij doen. Hiermee staat Nederland na Canada op plek twee. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van carrièresite Monster, in Nederland bekend als Monsterboard. 11 procent van de Nederlandse werknemers houdt zelfs zoveel van hun baan dat ze het gratis zouden doen. Werknemers tussen 18 en 24 jaar zijn beduidend minder positief gestemd; een kwart geeft toe ontevreden te zijn over het werk dat ze doen. Aan het onderzoek uitgevoerd door GfK namen 8000 werknemers in 7 landen deel.


Uit de vergelijking tussen zeven landen staat Nederland met 57 procent op de tweede plaats als het gaat om werknemerstevredenheid. Alleen de Canadezen zijn met 64 procent gelukkiger op hun werk. Gevolgd door India (55%), de Verenigde Staten (53%), Engeland (46%) en Frankrijk (43%). Duitsland scoort beduidend lager, daar geeft slechts 35 procent van de ondervraagden aan (zeer) gelukkig te zijn met hun baan.

Van de Nederlandse respondenten zegt 11% zeer gelukkig te zijn met hun baan en het zelfs gratis te willen doen. 46 procent is zeer tevreden maar ziet nog ruimte voor verbetering, 35 procent geeft aan voorlopig tevreden te zijn. Slechts 4 procent geeft aan niet tevreden te zijn met hun baan en 3 procent zegt zijn baan verschrikkelijk te vinden maar het te zien als een noodzakelijk kwaad. Uit eerder onderzoek van Monsterboard in juli van dit jaar bleek de tevredenheid ook: Nederlandse werknemers beoordelen hun baan gemiddeld met een 7,4.


Jonge werknemers hebben het lastiger en hopen op beter Uit het onderzoek blijkt dat jonge Nederlandse werknemers tussen 18 – 24 jaar minder gelukkig zijn met hun baan. Een kwart van de ondervraagden uit deze leeftijdsgroep heeft een hekel aan hun baan. Hiervan geeft zelfs 16 procent aan hun baan verschrikkelijk te vinden.

“De jongere generatie is ambitieus en erop gebrand om te slagen. Het is dus niet verwonderlijk dat veel jongeren gefrustreerd zijn in hun huidige baan en denken dat ze het beter kunnen doen,” zegt Gian Zandonà, managing director van Monsterboard. “Slimme werkgevers begeleiden hun jongere werknemers, zorgen voor een vooruitstrevend carrièrepad en maken duidelijk kenbaar hoe hun prestaties worden gemeten en beloond – dit houdt jonge werknemers betrokken en zorgt voor behoud van deze werknemers.”

Hoewel nieuwkomers op de arbeidsmarkt relatief ongelukkig zijn met hun werk, lijken Nederlandse werknemers naarmate hun carrière vordert steeds beter in staat hun passie te vinden en een baan waarvan ze genieten. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal werknemers dat een hekel heeft aan hun baan gestaag omlaag gaat met de leeftijd. Slechts 6 procent van de werknemers tussen de 25 en 49 jaar en 3 procent van werknemers tussen 50-64 jaar zegt een hekel te hebben aan hun baan.


Geld maakt wel gelukkig Tijdens het onderzoek is ook gekeken naar inkomen, waaruit blijkt dat geluk op het werk direct gerelateerd is aan de hoogte van het salaris. Tweederde (66%) van de hoge inkomens zegt (veel) van hun werk te houden, in vergelijking met de helft van de middeninkomens (52%) en 47 procent van mensen met een laag inkomen.

“Terwijl de meerderheid van de Nederlandse werknemers een baan heeft waarvan zij genieten, lijkt het erop dat mensen met een lager inkomen veel minder tevreden zijn met hun werk,” aldus Gian Zandonà. “Het is natuurlijk goed dat mensen gecompenseerd willen worden voor het werk dat zij doen, getalenteerde werknemers moeten daarom altijd een oogje open houden op het aanbod in hun sector om ervoor te zorgen dat ze een competitief loon ontvangen.”


Over het onderzoek Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van GfK’s GLOBOBUS, een maandelijkse wereldwijde omnibus onder meer dan 8000 mensen in Canada, Frankrijk, Duitsland, India, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de VS. In Nederland werd het onderzoek telefonisch uitgevoerd voor een hoge participatie en de representativiteit van de respondenten, waaronder jongere en oudere volwassenen via zowel vaste als mobiele telefoons. De totale steekproefgrootte voor deze studie is 1004. De steekproef voor werkende Nederlanders was 550.Welcome to your blog post. Use this space to connect with your readers and potential customers in a way that’s current and interesting. Think of it as an ongoing conversation where you can share updates about business, trends, news, and more.


“Do you have a design in mind for your blog? Whether you prefer a trendy postcard look or you’re going for a more editorial style blog - there’s a stunning layout for everyone.”

You’ll be posting loads of engaging content, so be sure to keep your blog organized with Categories that also allow visitors to explore more of what interests them.


Create Relevant Content


Writing a blog is a great way to position yourself as an authority in your field and captivate your readers’ attention. Do you want to improve your site’s SEO ranking? Consider topics that focus on relevant keywords and relate back to your website or business. You can also add hashtags (#vacation #dream #summer) throughout your posts to reach more people, and help visitors search for relevant content.


Blogging gives your site a voice, so let your business’ personality shine through. Choose a great image to feature in your post or add a video for extra engagement. Are you ready to get started? Simply create a new post now.

Terugbel verzoek

Zelf een gratis kennismaking inboeken via Zoom