Zoeken

Waarom feedback altijd een cadeau is … 8 tips om beter om te gaan met ‘negatieve’ feedback


Het is zover … de periode van de jaarlijkse evaluatie- en functioneringsgesprekken.

De tranen stonden in haar ogen. Al meer dan 10 jaar werkte Mieke keihard en zette ze zich in vanuit een sterke verantwoordelijkheidszin en streven naar nog betere resultaten … Iets waarvoor zij altijd sterk gewaardeerd werd en dan … plots vanuit het niets kreeg ze een negatieve evaluatie. Mieke was er kapot van. Het is die nieuwe manager die niet weet hoe zij zich altijd voluit gegeven heeft, ja soms zelfs ten koste van haar gezin, haar vrije tijd … Het voelde zo onrechtvaardig.

Tijdens de coaching leert Mieke de situatie met wat meer afstand bekijken en komt ze tot inzicht dat het toch niet zo een zwart-wit verhaal is. Haar manager legde de vinger op de zere plek. Voor haar tot dan toe een blinde vlek. Hij bevestigde dat Mieke inderdaad een harde werker is maar enkel oog heeft voor het resultaat. Gevolg is echter dat ze als een speer vooruit gaat en niet de tijd neemt om anderen mee te nemen in het verhaal. Terwijl ze door meer teamwerk een veel sterker resultaat zou kunnen neerzetten én tegelijk ook anderen de kans geeft om hun talenten in te zetten.

Feedback is altijd een cadeau. Belangrijk is om het niet te zien als een aanval op je persoon, als een falen … maar als een kans om te groeien.


8 tips om beter om te gaan met “negatieve” feedback

  1. Reageer niet direct Als je kritiek krijgt, heb je de neiging om jezelf te verdedigen. Neem de tijd om even te verwerken wat er op je afkomt. Als je rustiger en minder emotioneel bent, ben je beter in staat om met feedback om te gaan.

  2. Luister goed Luister actief en vat samen wat je hoort. Maak gebruik van LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen). Vraag door zodat je tot de essentie (van het probleem) komt. Wees nieuwsgierig. Door goed te luisteren toon je aan de ander dat je openstaat voor feedback.

  3. Toon begrip Feedback ontvangen heeft alles te maken met je openstellen voor de mening van de ander. Het feit dat de ander je feedback geeft, betekent dat de ander jullie relatie de moeite waard vindt. Hij of zij zit met een zorg of behoefte. Wat maakt dat de ander jou deze feedback geeft? Verplaats je in de ander zijn schoenen. Laat de ander merken dat je hem/haar probeert te begrijpen.

  4. Ga er positief mee om Iets op zich is nooit negatief of positief. Het wordt pas negatief of positief door hoe je er mee omgaat. Om je verder te ontwikkelen, moet je je bewust zijn van jezelf. En daar heb je feedback voor nodig. Feedback is positief: het laat zien dat je ergens nog niet zo goed in bent en dat je nog kan groeien. Beschouw het niet als een aanval op je persoon, als een falen … maar eerder als een kans om iets te leren.

  5. Bedank de ander Bedank de ander, los van de inhoud, voor de feedback! Toon waardering voor het feit dat de ander de moeite doet om jou feedback te geven. Voor hem of haar is het ook niet makkelijk om jou deze boodschap te brengen.

  6. Deel je gevoelens zonder in de verdediging te gaan Vertel de ander eerlijk en respectvol hoe je de feedback ervaart zonder in de verdediging te gaan. Vind je de opmerking terecht of onterecht?

  7. Ga samen op zoek naar een oplossing en leer uit de feedback Vraag de ander wat hij/zij van jou verwacht en waarom. En kijk dan in welke mate je daaraan tegemoet kan komen. Neem feedback ter harte en doe er iets mee. Laat de ander weten wat je wel of niet kan/gaat veranderen en waarom. Maak afspraken. Stel je de vraag wat je over jezelf hebt geleerd en wat je in de toekomst anders kan doen? Hoe harder de kritiek je geraakt heeft, hoe meer je ervan kan leren.

  8. Focus op de positieve punten Velen van ons leggen de lat heel hoog en richten zich dan op dat ene punt dat minder goed was. Terwijl er misschien wel tien sterke zaken naar voor kwamen in je beoordeling. Focus ook op de positieve zaken!


Ook loopbaancoaching geeft je feedback over jezelf

Na een beoordeling of feedback stel je misschien veel zaken in vraag en weet je het niet meer goed. Heb je ook het gevoel dat je jezelf beter wil leren kennen? Of wil je je net goed voorbereiden op een evaluatiegesprek?


Ga aan de slag met je carrièrekompas en breng je talenten in kaart

Stap voor stap maak je je carrièrekompas op. Je brengt in kaart wat je talenten zijn, wat je wil ontwikkelen, wat voor jou belangrijk is en welke beroepen bij je persoonlijkheid passen. Hierdoor kan je een balans opmaken van je huidige job en zien welke mogelijkheden er nog voor je zijn, intern of eventueel extern, zodat jij duurzaam energie blijft krijgen van je werk. Je ontdekt waar je ‘ja’ op wil zeggen, en wat een ‘nee’ wordt, gewoon omdat het niet bij je past.


Welcome to your blog post. Use this space to connect with your readers and potential customers in a way that’s current and interesting. Think of it as an ongoing conversation where you can share updates about business, trends, news, and more.


“Do you have a design in mind for your blog? Whether you prefer a trendy postcard look or you’re going for a more editorial style blog - there’s a stunning layout for everyone.”

You’ll be posting loads of engaging content, so be sure to keep your blog organized with Categories that also allow visitors to explore more of what interests them.


Create Relevant Content


Writing a blog is a great way to position yourself as an authority in your field and captivate your readers’ attention. Do you want to improve your site’s SEO ranking? Consider topics that focus on relevant keywords and relate back to your website or business. You can also add hashtags (#vacation #dream #summer) throughout your posts to reach more people, and help visitors search for relevant content.


Blogging gives your site a voice, so let your business’ personality shine through. Choose a great image to feature in your post or add a video for extra engagement. Are you ready to get started? Simply create a new post now.

Terugbel verzoek

Zelf een gratis kennismaking inboeken via Zoom